Bang & Beenfeldt - Rådgivende ingeniører as // Logodesign og visuel identitet 2021

Copenhagen Aiki Shuren Dojo //  Logodesign og visuel identitet 2015

IHM Business School // Logodesign og visuel identitet

SOSUC // Logodesign og visuel identitet

Back to Top